STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm bóng, xi măng nâng đĩa đệm cốt sống Theo phụ lục kết quả phân loại Taeyeon Medical Co.,LTD - Hàn Quốc Taeyeon Medical Co.,LTD - Hàn Quốc Thiết bị bơm bóng, xi măng nâng đĩa đệm cốt sống Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B