STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu DW-86L388J Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Dùng để bảo quản mẫu , sinh phẩm Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B