STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít (Screws) Phụ lục đính kèm Theo phụ lục Arthrex Vít được sử dụng để hỗ trợ cho y tá, bác sĩ và kỹ thuật viên phẫu thuật trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Screws are used to support nurses, doctors, and surgical technicians for the treatment of patients. By prescription only. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C