STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay khớp vai chất liệu peek các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục HNM MEDICAL Sử dụng trong phẫu thuật tạo hình lại chóp xoay khớp vai đi trật hoặc sai khớp. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C