STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo CTA Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA (RENAK CTA 1200; RENAK CTA 1500; RENAK CTA 2000) KAWASUMI LABORATORIES (Thailand) Co., Ltd. (KORAT) KAWASUMI LABORATORIES, INC. Sản phẩm dùng trong trị liệu thận nhân tạo (lọc máu) cho bệnh nhân suy thận mãn tính hoặc cấp tính Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I theo thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C