STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch là quả lọc vi khuẩn và chất gây sốt để tạo ra dịch thẩm tách có độ tinh khiết cao và điều chế dung dịch thay thế trong quy trình lọc thẩm tách máu (HDF) và lọc máu (HF) trực tuyến. Quả lọc được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau cho máy thận nhân tạo B.Braun: thẩm tách máu mãn tính, siêu lọc máu, thấm tách kết hợp siêu lọc và trực tuyến (online) trong siêu lọc và thẩm tách. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B