STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu (Sử dụng trong thời gian ngắn) OTF Ningbo Greetmed Medical Instruents Co., Ltd. China CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Quy tắc 5, điểm 2, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B