STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid GBS Detection Kit Q01GBS01.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện vi khuẩn Streptococcus nhóm B (Streptococcus agalactiae) trong các mẫu bệnh phẩm dịch phết âm đạo-trực tràng bằng kỹ thuật Realtime PCR Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B