STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm (dưới 30 ngày), lấy dấu răng 02038 02054 02092 02159 02183 02201 02206 02209 02308 02353 02354 02518 02529 02591 02605 02612 02631 02641 02699 02705 02706 02708 02709 02712 02727 02728 02730 02741 02743 02754 02761 02808 02910 03002 03004 03101 03120 03125 03133 03153 03248 03526 03531 03532 03533 03614 03616 Detax GmbH & Co.KG-Đức Detax GmbH & Co.KG-Đức Làm răng tạm, cầu răng trong nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B