STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm tra khớp cắn trên răng. PATIENT WAX Ormco Corporation Mỹ Ormco Corporation Mỹ Dùng trong điều trị nha khoa 5 TTBYT Loại A