STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng hỗ trợ khám giác mạc 51-835 Network Medical Products Ltd., - Anh Network Medical Products Ltd., - Anh Khám giác mạc 6 TTBYT Loại B
2 Vòng hỗ trợ khám giác mạc có kèm bơm tiêm hút chân không 51-850 Network Medical Products Ltd., - Anh Network Medical Products Ltd., - Anh Khám giác mạc 6 TTBYT Loại B