STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Resuscitator (Bóp bóng) Adult, with accessories: oxygen tubing, reservoir bag and PVC or silicon mask 4# Pediatric, with accessories: oxygen tubing, reservoir bag and PVC or silicone mask 2# Neonate/ infant, with accessories: oxygen tubing, reservoir bag and PVC or Silicon mask: neonate with 0# mask, infant with 1# mask Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Bóp bóng thủ công hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Oxygen connection tube (Dây nối oxy) O.D: 5.5mm, Length:2m EO stetile Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Dây nối oxy Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Simple oxygen mask ( Mặt nạ thở oxy) Neonate Standard (XS); Pediatric Standard (S); Adult Standard ( L); Pediatric Elongated (M); Elongated adult (XL) Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Hỗ trợ thở không xâm nhập Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Disposable Electrode (Miếng dán điện cực tim) For child, non-woven type; For adult, non-woven type Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Miếng dán điệc cực không xâm nhập Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Wooden Cervical Scraper ( Que lấy mẫu bệnh phẩm ) Wooden Cervical Scraper EO Sterile/ Non-Sterile Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Lấy mẫu bệnh phẩm Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Economic Urinary Drainage Bag (Túi nước tiểu) Capacity: 2000ml with bottom outlet; with 90cm inlet tube; with 6.5mm tube outer diameter; with non-return valve with pull-push valve Sterilization: EO Package: 1pc/PE pack, 10pcs/inner bag Neutral packing without any brand Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Đựng nước tiểu Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Wooden Tonge Depressor ( Que đè lưỡi bằng gỗ ) Size Adult : 150mm x 18mm x 1.6mm; Size Child : 140mm x 14mm x 1.6mm Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Đè lưỡi Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Cast padding ( Bông lót ) Size: 5cmx2.7m; Size: 7.5cmx2.7m; Size: 10cmx2.7m; Size: 15cmx2.7m Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Quấn dọc vùng lưới trước khi tiến hành bó bột Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Steel Lancet (Kim lancet) Size: 40 x 5.5 x 1.5 mm Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd, China Kim chích lấy máu bệnh nhân Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B