STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thử lồi cầu đùi CR United Orthopedic Corporation , Taiwan United Orthopedic Corporation , Taiwan Các dụng cụ tái sử dụng trong mổ thay khớp gối. QT6, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A