STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thử lồi cầu đùi dùng một lần Thử lồi cầu đùi dùng một lần United Orthopedic Corporation , Taiwan United Orthopedic Corporation , Taiwan Các dụng cụ sử dụng một lần trong mổ thay khớp gối QT6, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B