STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên ASAHI CHIKAI V/WCKV180-14, WCKV165-14 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD., Vietnam Asahi Intecc Co.,Ltd., Japan Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên Quy tắc 6 TTBYT Loại D