STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng Theo phụ lục Paramount Bed Co., Ltd Japan PARAMOUNT BED (THAILAND) CO.,LTD Bàn mổ sử dụng cho nhiều loại hình phẫu thuật khác nhau Quy tắc 4 trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại A