STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường chuyên dùng trong y tế A048; A049; A047; A015; A045(1-7); A046; A050 Jiangsu Saikang Medical Equipment CO., LTD., China Jiangsu Saikang Medical Equipment CO., LTD., China Chuyên dùng cho các bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT4 TTBYT Loại A