STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám HL- EBDTG15 Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd./ Korea Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd./ Korea Dùng cho việc khám bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A