STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lưu trữ hình ảnh y khoa độ phân giải cao MediCap® MediCapture Asia Inc., Taiwan Brach MediCapture Inc. Thiết bị được chỉ định để kết nối với nhiều hệ thống chụp ảnh phẫu thuật khác nhau. Có khả năng xem, lưu trữ, xem lại và xử lý các hình ảnh được thu thập từ các hệ thống chụp ảnh phẫu thuật này để có thể xem lại như trạng thái ghi ban đầu. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: Quy tắc 4 + Quy tắc 12 TTBYT Loại A