STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Vòng xoắn nút mạch não loại phủ gel Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention, Inc Sử dụng trong mục đích nút phình mạch não Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D