STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm xi măng PALAMIX PALAMIX cement gun 66036163 Heracus Medical GmbH, Đức Heracus Medical GmbH, Đức Súng bơm xi măng PALAMIX Quy tắc 6 TTBYT Loại B