STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút neo XTendobutton tròn, 15mm Round XTENDOBUTTON™ Fixation Device, 15mm 71935601 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / Mỹ Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nút neo XTendobutton tròn, 17mm, 7.5mm peg Round XTENDOBUTTON Fixation Device, 17mm, 7.5mm peg 71935602 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Nút neo XTendobutton tròn, 21mm, 10mm peg Round XTENDOBUTTON Fixation Device, 21mm, 10mm peg 71935603 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Nút neo XTendobutton oval, 9mm x 16mm Oval XTENDOBUTTON Fixation Device, 9mm x 16mm 71935604 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Nút neo XTendobutton oval, 11mm x 18mm, 7.5mm peg Oval XTENDOBUTTON Fixation Device, 11mm x 18mm, 7.5mm peg 71935605 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Nút neo XTendobutton oval, 15mm x 21mm, 10mm peg Oval XTENDOBUTTON Fixation Device, 15mm x 21mm, 10mm peg 71935606 Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division / USA Cố định mô mềm vào xương trong các trường hợp: Điều trị/ Tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) và dây chằng chéo sau (PCL), ghép xương – gân - xương bánh chè.ACL/PCL, tái tạo ACL hai đường hầm, điều trị chấn thương ngoài bao khớp: MCL, LCL và dây chằng khoeo chéo, đính gân chấn thương đầu gối do ma sát, điều trị gân bánh chè, nâng cơ đùi trước và đóng bao khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C