STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy Thế hệ mới Benchtop Incubator/ K-MINC-1000 William A Cook Australia Pty Ltd. William A Cook Australia Pty Ltd. Thiết bị được thiết kế để cung cấp khí, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp nhằm cung cấp môi trường tối ưu để nuôi cấy phôi. QT 9 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B