STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít Chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục Orthodontic Manufacturer SIA S.r.l. Mini vít dùng trong điều trị chỉnh nha, sử dụng một lần. Chỉ bác sĩ chỉnh nha, chuyên gia nha khoa được chỉ định sử dụng sản phẩm Quy tắc 8, Mục B Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C