STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Word, bóng nong tuyến ở hai bên âm đạo Silicone Word Catheter Silicone Bartholin Gland Balloon/ J-BGC-015055 COOK, INC. COOK, INC. Được sử dụng để điều trị áp xe hoặc nang tuyến Bathorlin QT 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B