STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent phình mạch cổ COMANECI; COMANECI PETIT; COMANECI17 Rapid Medical Ltd Rapid Medical Ltd Dùng để can thiệp phình mạch cổ Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Stent hút huyết khối mạch não Rapid Medical Ltd Rapid Medical Ltd Dùng để can thiệp phình mạch não Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D