STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stomach Tablets Gostoma (Viên nén dạ dày Gostoma) DE/CA 19-24.41-01 (948) C. Hedenkamp GmbH & Co. KG Schierbusch 1, D-33161 Hovelhof (Đức) C. Hedenkamp GmbH & Co. KG Schierbusch 1, D-33161 Hovelhof (Đức) Hỗ trợ bệnh nhân đau dạ dày Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B