STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu phun Oxy Lum-B51 Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Để phun serum làm mát mặt 9 TTBYT Loại B
2 Ống tiêm (phun) Oxy Lum-B52 Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Phun Oxy vào da giúp da mát và cung cấp Oxy cho da 9 TTBYT Loại B
3 Mặt nạ Oxy lớn Lum-B53 Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Giúp che không cho Oxy phun ra bị bay ra ngoài, để Oxy hấp thụ hoàn toàn vào da 9 TTBYT Loại B
4 Thân máy Lum-B5 Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Zhengzhou Magique Huaer Biotech Co., Ltd. – Trung Quốc Nơi cắm điện giúp các đầu phun Oxy, ống tiêm Oxy hoạt động 9 TTBYT Loại B