STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm răng giả tạm thời Theo phụ lục Theo phụ lục DMG Chemisch – Pharmazeutische Fabrik GmbH Làm răng tạm trong thời gian chờ cấy răng chính thức. Sử dụng trong nha khoa Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B