STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Theo phụ lục Theo phụ lục ConvaTec Limited Dùng chứa phân thoát ra từ lỗ mở ra da (hậu môn nhân tạo) QT 4 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A