STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít bán liên kết tự khoan theo danh mục ALPHATEC SPINE INC.,/Mỹ ALPHATEC SPINE INC.,/Mỹ Vít bán liên kết tự khoan Quy tắc 8 TTBYT Loại C