STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cột sống cổ theo danh mục SCIENTX SAS - Pháp ALPHATEC SPINE INC.,/Mỹ Vít cột sống cổ Quy tắc 8 TTBYT Loại C