STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Được sử dụng để trao đổi Oxy ngoài cơ thể, loại bỏ CO2 ra khỏi máu và điều chỉnh nhiệt độ máu trong quá trình phẫu thuật tim có sử dụng hệ thống máy tim phổi nhân tạo với thời gian lên đến 6 giờ. QT 3 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C