STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) theo danh mục Smith & Nephew Inc, Endoscopy Division/USA Smith & Nephew Inc/ USA Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) Quy tắc 6 TTBYT Loại A