STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương CuraVAC Cura PUSFk2; CuraVAC Cura PUMFk2; CuraVAC Cura PULFk2; CuraVAC CUVR0110; CuraVAC CUVR0210; CuraVAC CUVR0310; CuraVAC CUVR0410; CuraVAC CUVR0510; CuraVAC CUVR0610 Curasilver PUSF (CuraVAC Silver); Curasilver PUMF (CuraVAC Silver); Curasilver PULF (CuraVAC Silver) CG Bio Co., Ltd., CG Bio Co., Ltd., Kết nối với máy hút dịch Curasys nhằm loại bỏ dịch vết thương bằng phương pháp áp lực âm Quy tắc 2 TTBYT Loại C