STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series HISCL Cuvette L Sysmex Corporation Kakogawa Factory, Nhật Bản Sysmex Corporation, Nhật Bản Mẫu và hóa chất tương ứng với từng Test sẽ được hút vào và trộn đều trong Cuvette. Sau đó, Cuvette sẽ được đưa vào bộ đọc tín hiệu để xác định nồng độ test cần phân tích. Quy tắc 5, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A