STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH, Germany - Tạo ra các tư thế khác nhau của bệnh nhân, giúp bác sỹ thuận lợi trong quá trình phẫu thuật. Quy tắc 4, Quy tắc 12 TTBYT Loại A