STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện Bàn mổ điện Advanced Instrumentations, Inc – Mỹ Advanced Instrumentations, Inc – Mỹ Bàn phẫu thuật dùng trong phòng mổ Quy tắc 12 TTBYT Loại A