STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng cầm máu mũi Unopore - PVA Nasal dressing GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ Dùng để cầm máu mũi (chảy máu cam hoặc phẫu thuật) trong khoang mũi và xoang mũi. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Miếng cầm máu Sponjel – Haemostatic absorbable gelatin sponge GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ Dùng để cầm máu trong khi phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Lưới thoát vị Polypropylene mesh Unomesh – Polypropylene mesh GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ Dùng trong phẫu thuật điều trị thoát vị Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Vật liệu cầm máu tự tiêu làm từ cellulose Unocel- Unocel oxidized Cellulose GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ GENCO Tibbi Cihazlar – Thổ Nhĩ Kỳ Dùng để cầm máu mao mạch, tĩnh mạnh và động mạch nhỏ Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D