STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép (phồng, dẹt) chứa dụng cụ tiệt khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Deutschland GmbH Túi ép (phồng, dẹt) chứa dụng cụ tiệt khuẩn Steri-Dual™ ECO 3M™ được chỉ định để sử dụng trong đóng gói dụng cụ, trang thiết bị y tế để tiệt khuẩn bằng hơi nước (steam), tiệt khuẩn bằng formaldehyde (FORM), và tiệt khuẩn bằng ethylene oxide (EO) Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A