STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape 751 3M Company 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape được sử dụng để cố định miếng dán, ống dẫn nhẹ và các thiết bị khác Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A