STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu Imprint™ 4 Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Deutschland GmbH Tất cả các chỉ định lấy dấu nha khoa, như: • Chụp răng, cầu răng, inlay và onlay • Implant • Lấy dấu chỉnh nha Các sản phẩm có thời gian đông cứng rất nhanh đặc biệt phù hợp cho lấy dấu cùi răng đơn lẻ và phục hình 2 đơn vị. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A