STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sơi laser điều trị suy tĩnh mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Med-Fibers Inc. Thiết bị y tế (vật tư tiêu hao) sử dụng trong điều trị suy tĩnh mạch ở bệnh nhân bị trào ngược tĩnh mạch nông cùng với hệ thống đốt tĩnh mạch bằng laser Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C