STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ gây mê số 1 Anesthesia mask 1# Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Gây mê bằng cách kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông tiểu 2 nòng Latex Foley catheter, 2 way, FR14, 30ml Welllead Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh ở bàng quang, bệnh hệ tiết niệu Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông tiểu 3 nòng Latex Foley catheter, 3 way, FR22, 30ml Welllead Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh ở bàng quang, bệnh hệ tiết niệu Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông tiểu 2 nòng silicone Silicone Foley Catheter 2 way Standard Fr12, 5-10ml Welllead Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh ở bàng quang, bệnh hệ tiết niệu Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống thông tiểu 3 nòng silicone Silicone Foley Catheter 3 way Standard Fr20, 30ml Welllead Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh ở bàng quang, bệnh hệ tiết niệu Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống thông tiểu nelaton Nelaton Catheter PVC Male, size 12 Zhangjiagang Shengang medical product Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa nước tiểu ra ngoài nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh ở bàng quang, bệnh hệ tiết niệu Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Ống thông dạ dày silicone Stomach tube Silicone, Gastric, size 14 Jiangsu Weikang Jiejing Medical Apparatus Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để rửa dạ dày, dẫn lưu dịch dạ dày, giảm áp lực trong ống tiêu hóa... Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống nuôi ăn Feeding tube PVC, size 12 Zhangjiagang Shengang medical product Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống hút đàm Suction Catheter PVC, size 10 Zhangjiagang Shengang medical product Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Làm sạch dịch tiết, thông đường hô hấp. Tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống thông dạ dày Stomach tube PVC, Gastric, size 16 Zhangjiagang Shengang medical product Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Sử dụng để rửa dạ dày, dẫn lưu dịch dạ dày, giảm áp lực trong ống tiêu hóa... Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Ống hút đàm có khoá Yankauer Yankauer, Suction set, size1/4 in.x3m Zhangjiagang Shengang medical product Co.,Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Làm sạch dịch tiết, thông đường hô hấp. Tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Ống thông đường mũi Nasopharyngeal Airways, I.D. 7.5MM Bonree Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Chỉ định để thông đường hô hấp. Tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Mặt nạ khí dung có buồng và dây dẫn Theo phụ lục Theo phụ lục Global SCP Medical Systems Pte. Ltd sử dụng kết nối với máy xông khí dung Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Mặt nạ oxy có khoá Venturi Venturi mask Bonree Medical Co., Ltd Global SCP Medical Systems Pte. Ltd Mặt nạ này có thể kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp. Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Mặt nạ gây mê số 2 Anesthesia mask 2# Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Gây mê bằng cách kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Mặt nạ gây mê số 3 Anesthesia mask 3# Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Gây mê bằng cách kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Mặt nạ gây mê số 4 Anesthesia mask 4# Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Gây mê bằng cách kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Mặt nạ gây mê số 5 Anesthesia mask 5# Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Gây mê bằng cách kết nối với các thiết bị y tế khác như: máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao va thiết bị thở khẩn cấp Quy tắc 2 mục A phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Bộ hút đờm có kiểm soát 1.06.06.301A Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Làm sạch dịch tiết, thông đường hô hấp. Tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B