STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực thu hồi dùng cho người lớn và trẻ em 0855C Leohard Lang GmbH Leohard Lang GmbH Dụng cụ được sử dụng để dính toàn bộ tấm điện cực thu hồi vào bệnh nhân qua lớp bề mặt, giúp khép kín chu trình phẫu thuật điện giữa máy phát, tấm điện cực hoạt động, và bệnh nhân Qui tắc 9.1 TTBYT Loại C