STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ thay thế ống nuôi ăn dạ dày - thành bụng (dạng mũ cố định) / Gastrostomy Replacement Kit (Bumper Type) Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua thành bụng Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
2 Băng gạc cá nhân / Eleban Prestat Theo phụ lục Theo phụ lục Hakuzo Medical Corporation Dùng để bảo vệ và che phủ vết thương ngoài da Quy tắc 1, phần II TTBYT Loại A
3 Ống Silicone cầm máu thực quản và dạ dày / All Silicone Sengstaken Blakemore Tube (Type-32) Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng cầm máu trong thực quản và dạ dày Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
4 Bộ mở thận ra da / Nephrostomy Kit Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn lưu đường mật ra da Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
5 Bộ ống dẫn lưu đường mật ra da / PTCD Kit Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn lưu đường mật ra da Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
6 Ống thông niệu quản Polyurethane / Ureteral Stent Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn lưu nước từ thận xuống bàng quang Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
7 Túi đựng nước tiểu / Urine bag Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng đựng nước tiểu Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
8 Ống thông tiểu bóng hơi Hematuria / All Silicone Hematuria Balloon Catheters Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
9 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
10 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
11 Bộ ống tự thông tiểu / Self-Catheterization Set Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại A
12 Bộ ống thông silicone nuôi ăn hỗng tràng - giảm áp dạ dày (loại đầu dẫn) / PEG-J Catheter Set (Guide Tip Type) Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua thành bụng Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
13 Bộ ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da dạng nút / Balloon Button Guidewire Set Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua thành bụng Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
14 Ống truyền dinh dưỡng đường rò dạ dày (loại Zero) / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter (Zero Type) Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua thành bụng Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
15 Ống silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày, có phễu và nắp / All Silicone Stomach Tube with Funnel & Cap Type Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua đường mũi Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
16 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co., Ltd. Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua đường mũi Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
17 Bộ ống thông mở đường rò ra da / INTOLIEF PEG KIT (Standard) 8000013161 Create Medic Co., Ltd. Create Medic Co., Ltd. Dùng tạo một lỗ vào dạ dày thông qua da để bơm truyền chất dinh dưỡng cho người bệnh Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
18 Bộ mở thông nuôi ăn dạ dày ra da / Gastrostomy Kit with Loop Fixture II (Bumper Type) 8000011857 Create Medic Co., Ltd. Create Medic Co., Ltd. Dùng tạo một lỗ vào dạ dày thông qua da để bơm truyền chất dinh dưỡng cho người bệnh Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B