STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình đựng dịch hút y tế dùng 1 lần SG050-50 Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Đựng chất thải y tế trực tiếp từ bệnh nhân Quy tắc 4 Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
2 Dây hút dịch phẫu thuật dùng 1 lần SG050-60 Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Hút dịch phẫu thuật Quy tắc 6. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời thuộc loại B TTBYT Loại B
3 Mask Oxi dùng 1 lần. Dây oxi dùng 1 lần SG060-10 SG060 Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Cung cấp Oxi qua mũi, miệng bệnh nhân Quy tắc 4 Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
4 Túi đựng nước tiểu dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Đựng, theo dõi, đong đếm nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4 Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A
5 MASK khí dung SG060-20 Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Quốc Cung cấp oxi qua mũi miệng của bệnh nhân Quy tắc 4.Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A TTBYT Loại A
6 Túi cho ăn dùng 1 lần SG001A; SG001B; SG001-1; SG001-2; SG001-3; SG001-4; SG001-5; SG001-6 Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., Ltd / Trung Đựng thức ăn để truyền dạ dày nuôi dưỡng bệnh nhân Quy tắc 4 Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc loại A. TTBYT Loại A