STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc kháng khuẩn Urgosorb silver Advanced Medical Solutions Ltd. – Anh Advanced Medical Solutions Ltd. – Anh Sử dụng hỗ trợ làm lành vết thương QT1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B