STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị sóng ngắn điều trị TECAR CRV 200 Winform Medical Engineering S.R.L Winform Medical Engineering S.R.L Điều trị cột sống, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị sóng ngắn điều trị SY – S011 Sunny Medical Equipment Limited; Sunny Medical Equipment Limited; Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị kéo giãn cột sống – Tru Trac Traction 4779 Chattanooga DJO,LLC Điều trị giảm đau, Vật lý trị liệu Quy tắc 9, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B