STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đường mật WallFlex Biliary Transhepatic Partially Covered Stent System; WallFlex Biliary Transhepatic Uncovered Stent System; WallFlex Biliary Transhepatic Fully Covered Stent System; WallFlex Biliary Transhepatic Fully Covered Stent System RMV Boston Scientific Limited Boston Scientific Corporation Stent đường mật được chỉ định để sử dụng trong điều trị giảm hẹp đường mật được tạo ra bởi các khối u ác tính. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C